Multi Kulti Collective


// Мулти култи колектив

rss
Привет. Ето няколко думи

ЗА НАС

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права от 2011 г. Организацията работи както на терен, така и на ниво политики. Развива и собствено социално предприемачество. МКК е базиран в София, но през 2015 г. се разраства като социален франчайз в 6-те най-големи български града. МКК има богат опит в разработването и провеждането на медийни кампании, повишаване на информираността, използването на изкуства и култура за социална промяна, провеждане на обучения, проучвания, мониторинг, анализи на политики, застъпничество, работейки в сътрудничество с правещите политики, НПО, изследователи, младежи, мигранти, бежанци. Редица проекти на МКК са награждавани и отличавани като социални иновации и добри практики на национално и европейко ниво. МКК е национален координатор на официалния портал на Европейската комисия за интеграция на граждани на трети страни Европейски уебсайт за интеграция от 2013 г. МКК е национален партньор на европейската мрежа за политики в сферата на образованието на мигранти СИРИУС от 2014 г., а през декември 2016 г. стана един от съ-основателите на ново юридически лице, базирано в Брюксел – СИРИУС. МКК е водещ партньор в България на най-големия европейски изследователски проект в сферата на интеграция на бежанците NIEM от 2016 г.

Сред нашите партньори са:

unhcr bcrm_logo_transparent red_cross_new sofia bc  goodfood

Годишни доклади:

Докладите за 2015 и 2016 г. ще бъдат добавени скоро

Годишен доклад за дейността за 2014 г.
Годишен финансов отчет за 2014 г.

Годишен доклад за дейността за 2013 г.
Годишен финансов отчет за 2013 г.

Годишен доклад за дейността за 2012 г.

Обичаме всичките си

Проекти

Надникнете в нашите

събития

Това е нашият сърцат

екип

И последно, ето нашите

КОНТАКТИ

Изпратете ни съобщение