Вие разглеждате

A Blog Post

Проучването „Дай ми глас“ в България

seminar-events1

Проучването, направено в рамките на проекта Овластяване на общностите в Европа имаше за цел да чуе и даде пространство на гласовете на младите хора в три избрани локации в България и чрез методите на фокус групата да изследва дали и как речта на омразата намира благодатна почва в среда на икономическа нестабилност и страхове за сигурността. Трите фокус групи се проведоха в периода юни – юли 2017 г. Първата фокус група (24 юни 2017 г.) беше в Белене, град без бежанско население, а втората (29 юни 2017 г.) и третата (8 юли 2017 г.) се проведоха в Хармални и София, където има значително бежанско население. Проучването и в трите локации показа, че младите хора имат повече и по-силни аргументи в подкрепа на страховете и по-малко и по-слаби в подкрепа на съпричастността към бежанците (хуманитарен подход).

Специфичен проблем, който има голямо значение в българския контекст, особено сред младежите в по-малките населени места, е нуждата от подобряване на уменията за критично мислене спрямо медиите като цяло – традиционни и нови. Поставянето под съмнение на новините, намирането на разнообразни и надеждни източници, проверяването на информацията, базирането на мнението на различни източници се откроиха като ключови точки, които следва да бъдат засилени.

Добавено: докладът Възнаграждение за страха: нагласи към бежанци и мигранти в България с автор Ваня Иванова беше публикуван тук (на английски език).

ECE_visibility_all logos