Вие разглеждате

A Blog Post

Обучение Бъди промяната в Хърватска

IMG_20171016_103421

На 15-20 октовмри 2017 г. представители на Мулти култи колектив взеха участие в едноседмично обучение на красивия остров Брач в Хърватска заедно с представителите на още седем партньорски организации. Обучението беше организирано в рамките на проекта Овластяване на гражданите в Европа, финансиран от ЕС.

Обучението беше част от усилието да се запознаят партньорите с методологията Active Citizens, разработена от Британски съвет, която след това екипите по страни да възпроизведат в своите държави. Методологията се фокусира върху междукултурния диалог и разбирателството в една общност и е адаптирана както за този проект, но и да адресира изводите от проучването Дай ми глас (също част от проекта). Методологията включва техники като Appreciative Inquiry, Systems Thinking.

Повече от 25 души участваха в обучението, като в края на престоя си стартираха процеса на планиране на последващите действия  във връзка с местните работилници и малки проекти. Пет дни в „балонче“, както всички се съгласиха, бяха достатъчни, за да създадат нови приятелства и да вдъхновят екипите да бъдат промяната.

IMG_20171017_080648 IMG_20171017_082811

ECE_visibility_all logos