УЧЕНИЦИ БЕЖАНЦИ И БЪЛГАРИ ПОСЕЩАВАТ ИЗЛОЖБА ЗА ОТКРИТИЯ