ТАНЦУВАЩИ ЖИВОТНИ, ТАНЦУВАЩИ ДЕЦА БЕЖАНЦИ И БЪЛГАРЧЕТА