СОЦИАЛНА АКЦИЯ: БЪДИ COOLИНАРЕН (СОФИЯ, 27.4.2018)