СОЦИАЛНА АКЦИЯ: БЪДИ COOLINAREN (БУРГАС, 21.04.2018)