Покана за кандидатстване Студентски практики в подкрепа на бежанци и мигранти