ИВЕЛИНА МЕЧКАРОВА-ТЕЙЛЪР

Director of Memembership

Ивелина има над 12-годишен опит с интеграция  на бежанци и мигранти във Великобритания и България, включително в разработване и анализ на политики, застъпничество и разработване на проекти.