Portfolio

МКК & ИОО: Близък Изток

Ромската програма на Институт Отворено общество – София ни покани да бъдем домакини на Мулти култи китчън събитие, посветено на Близкия Изток на 15 февруари 2013 г. за успешна група ромски медици за интересен начин да приключат едно обучение. Линда Ауанис разказа за кухнята на региона и покани всички да опитат невероятната храна на нейния невероятен съпруг Фреди.