Мулти култи ПРОЕКТИ


NIEM


Оценка на интеграцията на бежанците

ALFIRK


Овластяване на родители мигранти

СИРИУС


Подкрепа в образованието на деца мигранти