Project

Обиколка на София за бежанци

На бежанците и търсещите закрила обикновено им липсва информация за България и София и това възпрепятства тяхната интеграция. Ето защо в началото на 2013 г. започнахме безплатни пешеходни обиколки за бежанците и търсещите закрила с щедрата помощ на нашите ентусиазирани партньори от Free Sofia Tour и със съдействието на Държавната агенция за бежанците. Всеки месец има безплатна пешеходна обиколка на столицата на арабски, английски или френски език за подпомагане на културната ориентация на бежанците и търсещите закрила, които все още не знаят български и често нямат възможност да разгледат града сами.