Project

Re-Creation Camp

Културните мениджъри (КМ) срещат редица предизвикателства, които често могат да доведат до „прегаряне“ (burnout). Техните възможности за развитие на капацитет са ограничени и са най-вече в сферата на придобиването на професионални умения, а не личностно развитие. Проектът Re-Creation Camp: Превенция на прегарянето при културни мениджъри цели да предложи решение, което ще доведе до по-способни, балансирани, креативни и щастиви КМ. Re-Creation Camp предлага 4 пълни дни + 2 дни за пътуване за сигурно място за рефлексия, взаимно учене, анализ, опитване на нови методи за по-добър баланс между професионалния и личния живот за малки групи КМ от Европа и отвъд.

През януари 2019 г. организирахме първия Re-Creation Camp, вижте снимки тук.

В момента имаме отворена покана за участие за второто издание през юли 2019 г.:

facebook cover

КАКВО: Четири пълни дни на уелнес и арт работилници, безопасно място за рефлексия, споделяне и лечение, обмен, mindfulness практики, леки спортни дейности и релаксация
КОГА: 8 – 13 юли 2019 (8 и 13 са дни за пътуване)
КЪДЕ: MAKAK Bed and Breakfast, Велико Търново, България
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 230 евро. Ранните записвания до 31 март са 195 евро
КРАЕН СРОК: Кандидатурите ще бъдат приемани по реда на пристигане, но не по-късно от 31 май 2019 г.

Вижте поканата за участие (на английски).

Кандидатствайте тук (на английски).

Времева рамка: Януари 2018 – до момента
Партньори:
– Първото издание (януари 2018 – януари 2019) беше реализирано от Multi Kulti Collective (BG) – водещ партньор, Creators Association (BG), Fabrica de Pensule (RO), Asociația ARTA în dialog (RO), Sigma Development (RO)
– Второто издание (февруари 2019 – до момента) се реализира от Multi Kulti Collective (BG) – водещ партньор, MAKAK Bed and Breakfast (BG) и Asociația ARTA în dialog (RO).
Финансиране:
– Първото издание (януари 2018 – януари 2019 г.) беше финансиран от Гьоте институт и фонда на Академията за културен мениджмънт София, Букурещ и Солун
– Второто издание (февруари 2019 – до момента) няма външно финансиране и става възможно благодарение на топлото гостоприемство на MAKAK Bed and Breakfast (БГ). Благодарим ви!

Logo_Goethe-Institut makak logo