Project

Re-Creation Camp

Културните мениджъри (КМ) на Балканите срещат редица предизвикателства, които често могат да доведат до „прегаряне“ (burnout). Техните възможности за развитие на капацитет са ограничени и са най-вече в сферата на придобиването на професионални умения, а не личностно развитие. Проектът Re-Creation Camp: Превенция на прегарянето при културни мениджъри цели да предложи решение, което ще доведе до по-способни, балансирани, креативни и щастиви КМ. Re-Creation Camp предлага 4 пълни дни + 2 дни за пътуване за сигурно място за рефлексия, взаимно учене, анализ, опитване на нови методи за по-добър баланс между професионалния и личния живот за 15 КМ от Балканите и Централна и Западна Европа.

recreation camp cover

КАКВО: Четири пълни дни на уелнес и арт работилници, безопасно място за рефлексия, споделяне и лечение, обмен, mindfulness практики, леки спортни дейности и релаксация
КОГА: 7 – 12 януари 2019 (7 и 12 са дни за пътуване)
КЪДЕ: Косовски къщи, Родопа планина, България
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 120 евро (включва транспорт от София / Пловдив до и от Родопите, настаняване, всички хранения, пълна програма)
КРАЕН СРОК: Кандидатурите ще бъдат приемани по реда на пристигане, но не по-късно от 31 декември 2018 г.

Очаквайте лятното издание.

Времева рамка: Януари 2018 – януари 2019 г.
Партньори: Multi Kulti Collective (BG) – водещ партньор, Creators Association (BG), Fabrica de Pensule (RO), Asociația ARTA în dialog (RO), Sigma Development (RO)
Финансиране: Гьоте институт и фонда на Академията за културен мениджмънт София, Букурещ и Солун