Project

Разказвачество

През 2017-2018 г. Мулти култи колектив стана партньор на международната НПО Federation for European Storytelling (FEST), европейска мрежа на организации, активни в сферата на разказвачеството.

Мрежата FEST получи финансиране за мрежи от програма Creative Europe на Европейската комисия, за да създаде серия разказвачески дейности в Европа. Основната цел на проекта е да повиши броя и качеството на разказваческите събития и дейности в Европа, да повиши професионалните компетенции на актьорите и заинтересованите страни, да разшири сферата на приложение на разказвачеството и да създаде европейска структура за споделяне и сътрудничество.

През пролетта на 2018 г. Мулти култи колектив, заедно с местния си асоцииран партньор Storytelling.bg, ще организира 2-дневна международна работилница в София на тема Разказвачество за социална промяна, за да повиши на капацитета на правещите промяна в България.

Времева рамка: Юни 2017 – май 2018 г.
Партньори: Federation for European Storytelling (водещ партньор). Storytelling.bg  е местен асоцииран партньор.
Финансиране: Европейската комисия, Програма Creative Europe

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_EN