Library of case studies

A few literatures very specific on this topic:

Hermans, A. (2016). Ouderbetrokkenheid van Nieuwkomers op twee Schiedamse Basisscholen. Kennisplatform, Integratie & Samenleving, pp. 1-29. https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/ouderbetrokkenheid-nieuwkomers-op-basisscholen.pdf

Van Daal, H.J., Broenink, N., Kromontono, E. and Tabibian, N. (2002). Bevordering van ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op basisscholen: een quick scan van behoeften en perspectieven voor de provincie Zuid-Holland en de provinciale steunfunctie-organisaties. https://www.verwey-jonker.nl/doc/jeugd/3296_Ouderbetrokkenheid.pdf

Driessen, G. (red.). (2012). De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs. ITS, Radboud Universiteit Nijmegen. http://www.geertdriessen.nl/wp-content/uploads/2015/03/rap2012-doelgroepen-onderwijsachterstandenbeleid-driessen.pdf

Giesbers-Radder, E. (2011). De opvattingen van migrantenouders en Nederlandse ouders over steun aan het schoolkind. Masterthesis. https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/210774

 


last modified: Tue, 10/30/2018 - 11:35