ДИАНА НЕДЕВА

координатор проекти и обучител

Диана Недева обича да експериментира със социални модели, базирани на колаборация, отвореност и емпатия. Вярва в силата на човешкия потенциал и колективната мъдрост да създават креативна и устойчива положителна промяна.

Докато е на младежки обмен в Белгия, открива първата си голяма страст - неформалното образование и гражданските организации като цяло. Това е причината да направи рязък завой, излизайки от банковия сектор, в който се намира за известно време - заминава за своята 7-месечна Европейска доброволческа служба и след това се връща в България, за да работи (от 2013 г. досега) като координатор доброволци, проектен и културен мениджър, обучител и фасилитатор.

Основните й сфери на дейност са:

  • Разработване, координация и управления на местни, национални и европейски проекти, насочени към различни групи - бежанци и мигранти, роми, хора с различни възможности и др.;
  • Разработване и провеждане на обучения - използвайки принципите и методите на неформалното образование, по различни теми: глобално образование, човешки права, финансова грамотност, учене, социални умения, фасилитация и др.;
  • Участва в създаване на публикации и онлайн курсове свързани с умението да учим, развитие на ключови компетентности (според европейската рамка за учене през целия живот) и глобалното образование;
  • Съосновател е на фондация "Мийтинг Пойнтс", където създава проекти и инициативи насочени към решаване на социални предизвикателства, използване на артистични практики в социалната сфера и културните проекти.

Хобитата й я отвеждат към различни форми на театър (импровизационен, сетивен, playback), клоунадата, въздушната акробатика и още неща, които са полезни в работата й. В момента учи Арт терапия като следдипломна квалификация в НБУ. Работи с различни неправителствени организации в България и Европа.

В „Мулти култи колектив“ Диана работи по проекти, насочени към интеграцията на млади мигранти и жени бежанки.

diana.jpg