#AllInForIntegration @ #WorldRefugeeDay #NIEM

06/20/2017
1836.png

Днес, на Световния ден на бежанеца, организациите, които работят заедно по международния изследователски проект NIEM – в България това са Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти, започнаха кампания в социалните медии „AllInForIntegration“, за да привлекат общественото внимание към необходимостта от по-ефективна и ефикасна интеграционна политика, която да отговори по-добре на потребностите на бежанците.

Използвайки хаштага #AllInForIntegration, активисти и изследователи, които подкрепят кампанията, публикуват свои снимки, на които държат плакати с лозунга #AllInForIntegration.

Както показват многобройни примери, интеграцията на бежанците в държавите-членки на Европейския съюз може да се осъществи по различни начини, които имат повече или по-малко трайни резултати.

Поради предизвикателствата, пред които е изправена Общата европейска политика за предоставяне на убежище и ограничените подкрепящи мерки за интеграция на бежанците в някои държави-членки на ЕС, интеграцията няма да бъде възможна без стотиците неправителствени организации, обществени институции, местни общности и представители на частния сектор и усилията им за предотвратяване на социалната маргинализация на бежанците.

Ето защо днес, на Световния ден на бежанеца, организациите на гражданското общество и академичните центрове от 15 държави-членки на Европейския съюз, които изпълняват проекта NIEM, подчертават още по-силно ролята на европейската общност за улесняване на плавния преход на бежанците в новия живот и за подпомагането им да намирят своето място в европейската реалност. Те уверено заявяват: „Интеграцията на бежанците е задача, пред която всички сме изправени – всички ние трябва да се ангажираме!

Кампанията #AllInForIntegration в социалните медии се очаква да привлече вниманието на обществеността към научноизследователския проект NIEM, стартирал през 2016 г.

Националният механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е шестгодишен транснационален проект, чиято цел е да подготви ключови участници в областта на интеграцията в 15 държави-членки на ЕС, за да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на бенефициентите на международна закрила. Проектът е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.