Какво означава „храна за земята“, или как деца българчета и бежанци се научиха да компостират заедно

05/30/2017
How to Feed the Earth, or Bulgarian and Refugee Children Learn How to Compost Together

Мулти култи програмата за деца продължава на 30 май 2017 г. с работилница по компостиране с деца българчета и бежанци от Ирак, Сирия и Афганистан като част от голям празник в 163 ОУ в София. В рамките на празника Ирена Събева от Асоциация за устойчиви практики „Нашият квартал“ проведе 4 работилници за това как да използваме биологичните отпадъци, за да „нахраним“ почвата, какъв е процесът на компостиране, както и как да използваме готовия компост след това – тя покани децата първо да украсят своята картонена саксийка, а след това да си посадят чубрица и да си я гледат у дома. По този начин децата имаха възможност да се замислят за почвите и тяхната собствена роля за опазването им.

_DSC0041

_DSC0051

_DSC0038

068ND1_6584_1

Благодарим на 163 ОУ, Асоциация за устойчиви практики „Нашият квартал“, Проект Бежанци и CVS-Bulgaria за партньорството.

От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители.

През 2017 г. Програмата се развива с финансовата подкрепа на 1000 km Balkan Charity Challenge, TELUS International Europe и частни дарители.

Още снимки вижте тук.

Фото: Николай Дойчинов и Панайот Чафкаров