Представяне на проекта NIEM във Варшава

11/22/2016
 Представяне на проекта NIEM във Варшава

На 21-22 ноември 2016 г. във Варшава Institute for Public Affiars (Полша), Migration Policy Group (Белгия) и партньори от 15 страни-членки на ЕС, сред които Франция, Испания, Португалия, Чехия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Румъния, България, Швеция, Словения и Унгария, представиха NIEM – най-големия изследователски проект в ЕС, посветен на въпроса как по-успешно да интегрираме бежанците.

Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

Българските партньори в проекта са: Мулти култи колектив (водещ партньор) и Български съвет за бежанци и мигранти.

30406759963_6e6e377883_o (Copy) 31213802955_9e43039930_o (Copy) 31100117591_84674e3dcc_o (Copy)

 Още снимки вижте тук.
Tags