Проектът „НеБългарите” е обявен за „добра практика” от Европейската комисия

06/23/2016
UnBulgarians project featured as a ‘good practice’ by the European Commission

Проектът „НеБългарите” на Фондация „Фрий спийч интернешънъл” и Сдружение „Мулти култи колектив” бе обявен за „добра практика” от Европейския уебсайт за интеграция – официалния портал на Европейската комисия за предоставяне на информация, свързана с интеграцията на граждани на трети страни в ЕС. Проектът „НеБългарите” бе финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

12143218_1001167279958684_8528600976816988121_n

„НеБългарите” представя съвременното българско мултикултурно общество. Чрез езика на фотографията той предизвиква медиен и публичен дебат върху ксенофобията, дискриминацията и интеграцията. Той показва снимки на чужденци, живеещи в България – европейски граждани и граждани на трети страни, вкл. бежанци, заснети на емблематични български локации, носещи народни носии или държащи знакови предмети, свързани с националната идентичност.

12107150_996350463773699_1768023749855307132_n

41 чужденци от различни националности, етнически и социални групи, религии, полове, вземат участие в проекта. Всички те са интервюирани на базата на стандартизиран въпросник, който разкрива нивото на тяхната интеграция в българското общество, тяхната собствена идентичност като чужденци в страната и – в по-широк смисъл – какво дефинира българската национална и културна идентичност през 21 век.

12105811_1001168526625226_6708294780108135989_n

В резултат са създадени 30 фотографии, които са изложени в 5 български града (София, Варна, Пловдив, Бургас, Велико Търново в периода август – октомври 2015 г.), както и в Страсбург като част от българското председателство на Съвета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г.). Фотографиите и интервютата са отпечатани в двуезичен каталог (български и английски) и специален уебсайт.

С над 60 медийни отразявания в национални и регионални медии, над 100 000 преглеждания и реакции във фейсбук и над 20 000 уникални посещения на сайта, „НеБългарите” има значимо медийно и социално въздействие.