Ще завладеят ли роботите планетата ни, или работилница по роботика с деца българчета и бежанци

05/30/2017
Will Robots Conquer the World, or Robotics Workshop with Bulgarian and Refugee Children

_007ND1_5874 (Copy)

Мулти култи програмата за деца продължава на 30 май 2017 г. с работилница по роботика с деца българчета и бежанци от Ирак, Сирия и Афганистан като част от голям празник в 163 ОУ в София. В рамките на празника Училище по роботика „Robopartans“ проведоха 4 работилници с роботи, направени от Лего, като децата имаха възможност да научат повече за това как да ги направят и управляват, как са полезни роботите на човека и какво се очаква да се случи в тази сфера в следващите години и десетилетия.

_00DSC0021 _00DSC0020 _DSC0056 024ND1_6052 (Copy) _0048ND1_6274 (Copy)

Благодарим на 163 ОУ, Училище по роботика „Robopartans“, Проект Бежанци и CVS-Bulgaria за партньорството.

От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители.

През 2017 г. Програмата се развива с финансовата подкрепа на 1000 km Balkan Charity Challenge, TELUS International Europe и частни дарители.

Още снимки има тук.

Фото: Николай Дойчинов и Панайот Чафкаров