СОФИЙСКИ ФЕСТИВАЛ ПО КРИКЕТ НА МАСА „КРИКЕТ ЗА ВСИЧКИ“

12/09/2017
2217.jpg

След 11-тия националния турнир по крикет на маса, на 9 декември 2017 в зала „Христо Ботев“ в гр. София, се проведе софийският фестивал по крикет на маса „Крикет за всички“. Събитието бе посветено на деца и младежи със специфични потребности и е част от цялостната кампания по развитие на крикет за хора със специални нужди и тяхната интеграция чрез спорт.

Състезанията бяха водени от Саиф ур Рехман, доайен на крикета в България, основоположник на крикета на маса в България и председател на сдружение „Юнайтед крикет клуб”. Освен като съдия, отбелязващ резултатите, Рехман учасвта в игрите, като пускаше пластмасови топчета от единия край на маста към участника в другия, чиято цел бе да удари топчетата с дървена бухалка.

2_2 2_5 2_3 2_4

Събитието се организира от „Мулти култи колектив“ с партньорството на сдружение „Юнайтед крикет клуб“- гр. София с подкрепатa на адвокатско дружество „Делойт Лигъл“, Publicis Sofia, Столична община, Район „Студентски“, Българска федерация по волейбол и всички доброволци, участници в събитието, на които изказваме нашите специални благодарности!

От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители.