Театър на трохите помага на деца бежанци да се свържат с българи

05/10/2017
Театър на трохите помага на деца бежанци да се свържат с българи

Мулти култи програмата за деца продължава на 10 май 2017 г. с ново културно-образователно събитие в подкрепа на интеграцията на чужденците в България. Българи и деца бежанци използваха метода Театър на трохите на Мрежа Хлебни къщи, за да изразят себе си, да се свържат с другите и да се научат нови полезни умения.

_DSC0720

_DSC0736

Благодарим на Мрежа Хлебни къщи и Каритас София.

От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители.

През 2017 г. Програмата се развива с финансовата подкрепа на 1000 km Balkan Charity Challenge, TELUS International и частни дарители.

Още снимки има тук.

Фото: Панайот Чафкаров