Тестът: Какъв тип герой си? проучва нагласите към филантропията, доброволчеството, солидарността сред младите

12/16/2016
Тестът: Какъв тип герой си? проучва нагласите към филантропията, доброволчеството, солидарността сред младите

Мулти култи колектив се отправя на пътешествие, за да разбере нагласите на младите хора в България по отношение на филантропията, доброволчеството, дарителството, гражданското участие и солидарността. С помощта на забавен личностен тест търсим какво мотивира младите хора да помагат на добрите каузи, каква според тях е най-адекватната подкрепа и най-вече какъв тип герои са. Попълването на теста отнема 5 мин.

Включете се и вие и споделете сред млади хора в своите мрежи –  http://museumofsolidarity.eu/bg/solidarity-test-bg/

 

Инициативата е част от проекта „Да празнуваме солидарността”, който цели да проучи и развие отношението към солидарността и филантропията в европейските общества, както и да стимулира дебат по темата. Партньорите по проекта са неправителствени организации от 6 европейски държави – Сърбия, България, Унгария, Полша, Македония и Албания. Всички те имат дълъг опит в посрещането и справянето с кризи – както създадени от човека (политически, социални, въоръжени конфликти и т.н), така и природни бедствия (земетресения, наводнения и т.н.). Проектът изследва трудните моменти и поведението на гражданите в тях, празнувайки и утвърждавайки солидарността и любовта към човека по време на трудности.

В рамките на проекта партньорите ще:

(1) направят проучване за нагласите на младите хора за филантропията, дарителството, доброволчеството, гражданското участие, солидарността чрез фокус групи и забавен онлайн тест;
(2) създадат Европейски онлайн музей на солидарността с вдъхновяващи истории, снимки, видео, аудио;
(3) организират национални Фестивали на солидарността с поредица събития като концерти, изложби, дискусии, кулинарни събития и т.н.;
(4) организират и участват в голяма международна Конференция на солидарността в Белград, която ще обсъди успехите и пречките пред солидарността със специален фокус върху насърчаването й сред младите хора.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програма „Европа за гражданите”.

Print