Без расизъм в изборната кампания за Европейски парламент

no to racism in europe
Изложба в защита на човешките права

Проектът “Без расизъм в изборната кампанията за Европейски парламент” на Мулти култи колектив има за цел да повиши осведомеността и да обсъди вредните последици от расизма в различни социални аспекти, вкл. като предизборен политически инструмент в българските политически кампании и особено в светлината на предстоящите Европейски избори. Проектът се стреми да утвърди европейските ценности за защита правата на човека. Той също така консолидира усилията на институциите, гражданското общество и медиите за предотвратяване на расизма, ксенофобията и дискриминацията в политическата кампания за европейските избори. 

Обосновката на проекта се базира на изследването „Реч на омразата и евроскептицизъм в България“, публикувано от Мулти култи колектив през 2022 г. То разглежда връзките между речта на омразата, дискриминацията и расизма и евроскептицизма (мек и твърд). Документът показа, че уязвимите групи като роми, мигранти, бежанци, чернокожи са най-честите мишени на евроскептичните политически партии. 

Проектът предвижда две основни дейности: 

  • Фото изложба на открито пред Народния театър в София (30 април - 14 май 2024 г.), която да даде глас на българи и чужденци, които се противопоставят на расизма и отправят послание в подкрепа на правата на човека, демокрацията и многообразието. Това са както жертви на расизъм, така и изявени личности от публичния живот като журналисти, хора на изкуството, интелектуалци и др. Фотограф на изложбата е Красимир Димитров. 
  • НОВО: екипът успя да организира второ представяне на изложбата! Благодарение на партньорство със Столична община – Район Оборище, Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов“ изложбата може да се разгледа в Поп-ъп галерия на оградата на Първа езикова английска гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов“ (Бул. Княз Александър Дондуков 60, София) между 22 май – 10 юни 2024 г.
  • Комуникационна кампания в 5 ключови медийни партньори и социалните медии, където личните истории на участниците да намерят място. 

Изложбата се провежда под патронажа на Европейския парламент. 

Проектът адресира Европейските избори и насърчава гласуването, но НЕ заема политически позиции и НЕ призовава към подкрепа за конкретни партии. 

Новини по проекта:

Времева рамка: февруари - юни 2024 г. 
Партньори: Столична община 
Финансиране: Европейската мрежа против расизма ENAR