МУЛТИ КУЛТИ ЦЕНТЪР

IMG_5251-8-1024x683.jpg

МУЛТИ КУЛТИ ЦЕНТЪР

Съ-създаване и първи стъпки

Проектът Мулти култи център в Столицата на толерантността: Съ-създаване и първи стъпки се изпълнява от Мулти култи колектив и се съ-финансира от Столична община чрез Програма Европа 2019. г. Проектът цели да подкрепи първите стъпки на новия Мулти култи център (ул. Черномен 5) – иновативен социално-културен център, който да среща чуждестранните и местни общности в едно свободно и защитено пространство. Това е първо по рода си пространство в София с цел подкрепа на града като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма. Центърът е иновативен по подходите, които планира да използва, а именно съ-създаване заедно с чуждестранните общности, даването им на възможност сами да организират различни интерактивни събития като дебати, работилници, обучения, общностни събития, кулинарни курсове, културни събития и др. Простанството е сътрудничество между Мулти култи и ливанеца Хани Таук от Caramel.bg и залага на устойчивия подход за финансиране, като някои събития и дейности ще бъдат подкрепени по проекти, а други ще търсят съ-финансиране по бизнес модел с плащане на такса вход, наемане на пространството за събития и др. Настоящият проект ще подкрепи редица събития за съ-създаване, кулинарни курсове, Мулти култи китчън събития, както и заключителна конференция. Изключително широката мрежа от европейски партньори на Мулти култи е гаранция за множество предстоящи европейски събития и инициативи, които успешно позиционират София на картата на добрите европейски практики.

Новини и развития по проекта:

Времева рамка: Февруари – септември 2019
Финансиране: Столична община чрез Програма Европа 2019

1200px-BG_Sofia_coa-small.svg Programa_Evropa_Logo