НОВИ КОРЕНИ

132.jpg

НОВИ КОРЕНИ

Мулти култи гардън фест

Нови корени: Мигранти срещат общността чрез култура, земеделие и храна

Големите европейски градове предлагат много възможности, но гражданите споделят, че се чувстват все по-изолирани поради липса на споделени пространства за срещи, обмен, диалог по теми от общ интерес и съ-създаване на споделен живот. Това важи в голяма степен за мигрантските общности, които са загубили своите корени и искат да изградят живота си наново. Нетолерантността, ксенофобията и речта на омразата стават все по-силни в редица европейски страни, което създава враждебна среда за новодошлите, които имат нужда от подкрепа, разбиране и нови корени, за да се чувстват сигурни и добре дошли – ключов фактор, за да могат да допринасят за приемащото общество.

Целта на нашия ТАНДЕМ проект е да създаде мултикултурна градина и Мулти култи гардън фест в Милано – място, където многообразието съжителства в духа на участието. Проектът се фокусира върху създаването на зелени пространства в града чрез изкуство, култура, природа, храна и участие в устойчив модел на социална иновация в културен контекст, който овластява мигрантските общности като съ-създатели. Културата ще бъде използвана за социо-културна трансформация и активизиране на процесите на рефлексия и участие.

37969453_1088081428007176_148041256335835136_n

Първият Мулти култи гардън фест е планиран за 5-6 октомври 2018 г. в CasciNet, фантастична градска градина в Милано. Следете във фейсбук за информация.

Проектът е част от TANDEM Europe 2018. TANDEM Europe подкрепя експериментално сътрудничество между културни мениджъри от ЕС и по-специално тези, които работят по креативни решения за съвременните предизвикателства в нашите общества, култивират иновативни идеи и генерират социално-културно въздействие с партньори от целия ЕС. Програмата подпомага създаването и развитието на междусекторни културни иновации отвъд дисциплини и граници и насърчава културните мениджъри да придобият умения, необходими за иновативни процеси, ангажирайки организациите в дълготрайни партньорства и организационна промяна.

Времева рамка: Януари – ноември 2018
ПартньориCasciNet (Италия) и Мулти култи колектив
Финансиране: Tandem Europe е инициатива на European Cultural Foundation и MitOst e.V. заедно с Fondazione Cariplo с допълнителна подкрепа от Robert Bosch Stiftung, Stavros Niarchos Foundation и Fonds voor Cultuurparticpatie.