Обиколка на София за бежанци

Sofia_Tour_for_Refugees.png

Обиколка на София за бежанци

Пеша и на техните езици

На бежанците и търсещите закрила обикновено им липсва информация за България и София и това възпрепятства тяхната интеграция. Ето защо през 2013 г. организирахме безплатни пешеходни обиколки за бежанците и търсещите закрила с щедрата помощ на нашите партньори от Free Sofia Tour и със съдействието на Държавната агенция за бежанците. В продължение на месеци имаше безплатна пешеходна обиколка на столицата на арабски, английски или френски език за подпомагане на културната ориентация на бежанците и търсещите закрила, които все още не знаят български и често нямат възможност да разгледат града сами.