RE-CREATION CAMP

IMG_20190108_1025441-1024x758.jpg

RE-CREATION CAMP

Срещу умората при културни мениджъри

Културните мениджъри (КМ) срещат редица предизвикателства, които често могат да доведат до „прегаряне“ (burnout). Техните възможности за развитие на капацитет са ограничени и са най-вече в сферата на придобиването на професионални умения, а не личностно развитие. Проектът Re-Creation Camp: Превенция на прегарянето при културни мениджъри цели да предложи решение, което ще доведе до по-способни, балансирани, креативни и щастиви КМ. Re-Creation Camp предлага 4 пълни дни + 2 дни за пътуване за сигурно място за рефлексия, взаимно учене, анализ, опитване на нови методи за по-добър баланс между професионалния и личния живот за малки групи КМ от Европа и отвъд.

През януари 2019 г. организирахме първия Re-Creation Camp  със 17 участници от Полша, Германия, Португалия, Франция, Малта, Румъния, България, Белгия, Йемен, Швеция. Вижте снимки тук.

IMG_20190110_141656 IMG_20190109_192258 IMG_20190111_214025 IMG_20190111_232807 IMG_20190110_205540 IMG_20190112_003548 IMG_20190109_200628 IMG_20190111_125740

Времева рамка: Януари 2018 – януари 2019
Партньори: Multi Kulti Collective (BG) – водещ партньор, Creators Association (BG), Fabrica de Pensule (RO), Asociația ARTA în dialog (RO), Sigma Development (RO)
ФинансиранеГьоте институт и фонда на Академията за културен мениджмънт София, Букурещ и Солун
Logo_Goethe-Institut