БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

webimage.jpg

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Младежи дебатират за бъдещето на Европа

Основната цел на проекта Младежки дебат за бъдещето на Европа е да насърчи демократичното и гражданското участие на младите граждани и да им даде възможност да изразят своите притеснения и визия към общи предизвикателства, свързани с европейската идентичност, многообразието и бъдещето на Европа.

През XXI век Европа достигна кризисна точка в изграждането на европейската идентичност. През последните години редица събития в цяла Европа оспориха основната идея и основополагащите ценности на Европейския съюз: кризата в еврозоната, миграционната криза и Brexit доведоха до увеличаване на евроскептицизма. В следствие на тежките ситуации, пред които е изправена Европа, е време европейските граждани и особено по-младите, които скоро ще трябва да се изправят пред последствията от днешната ситуация, да се включат активно в процеса на укрепване на европейското съзнание по отношение на Европейския съюз и неговото бъдеще и осъзнават, че само чрез трансгранично сътрудничество могат да се постигнат постижения в тази посока.

Бъдещето на Европа и гарантирането на благосъстоянието на европейските общества са тясно свързани с развитието на обща цел и по-силно участие в публичната сфера на ЕС между държавите членки. Първата стъпка към тази посока беше направена от Европейската комисия, която започна открит дебат с Бялата книга за бъдещето на Европа, за да предостави възможности на гражданите да обсъдят своите притеснения и виждания за бъдещето на Европа. Следвайки тази инициатива, проектът има за цел да даде глас на младите хора от девет различни европейски държави и да им предостави възможност да изразят загрижеността си към публичната сфера, да обменят своите идеи, да представят свои собствени предложения и да създадат мултикултурен диалог в общността относно бъдещето на Европа.

Новини и развития:

Времева рамка: Март 2020 – август 2022 г.
ПартньориAthens Network of Collaborating Experts (Гърция) – водещ партньор), NOUS (Италия), Clube Intercultural Europeu (Португалия), Cross Cultural Bridges (Нидерландия), Collegium for the Management and Design of Sustainable Development (KMGNE) (Германия), UNITED for Intercultural Action (Унгария), Young European Leadership (Белгия), Teleduca (Испания), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

EU-logo