Ефективно включване на бежанци: Подходи на участие за практици на местно ниво

 • АВТОР(И)
  Кармин Конте
  Александър Улфхард
 • ИЗДАТЕЛ
  ВКБООН
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ФИНАНСИРАНЕ
  ВКБООН
 • РЕЗЮМЕ

  ВКБООН, в партньорство с Групата за миграционни политики (MPG), публикува нов инструмент, озаглавен "Ефективно включване на бежанци: Подходи на участие за практици на местно ниво". Инструментът предоставя практически инструменти и комуникационни материали, които да се използват стъпка по стъпка от местните заинтересовани страни с цел проектиране, мониторинг, получаване на обратна връзка от бенефициентите и оценка на техните практики за интеграция и включване. Инструментът е разработен съвместно с практици по интеграция от 7 пилотни страни в Европа (България, Италия, Финландия, Гърция, Малта, Полша и Сърбия), които информираха дизайна, тестваха го и го валидираха. Българският координатор от Мулти култи колектив беше Бистра Иванова.

  Защо е този инструмент? 

  Включването на новопристигнали търсещи закрила, бежанци, мигранти и лица без гражданство се очерта като ключов приоритет за кметове, общински власти, местни граждански общества и доставчици на услуги. Докато националните политики създават широка политическа рамка, местните власти са тези, които често са изправени пред трудната задача да ги превърнат в действия и да намерят практически решения.

  Докато броят на инициативите за интеграция и включване се увеличи след пика на пристигащите през 2015/2016 г., местните участници и общинските власти разполагат с малко практически насоки за това как техните услуги и практики могат да бъдат адаптирани към специфичната ситуация и нуждите на търсещите закрила, бежанците, мигрантите и лицата без гражданство.

  Този набор от инструменти помага да се запълни тази празнина, като помага на местните участници да изградят подходи на участие в съответните градове, надграждайки десетилетия опит на хуманитарни и други организации в създаването на програми, които насърчават включването и интеграцията в приемащите общности.

  За кого е инструментът?

  • Публични органи и служби на национално и местно ниво;
  • Организации на гражданското общество, вкл. ръководени от бежанци;
  • Религиозни организации;
  • Образователни институции;
  • Бизнес.

  Какво включва инструментът?