Старт: Национална медийна кампания “Многообразието е вкусно”

05/28/2015
Старт: Национална медийна кампания “Многообразието е вкусно”

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Стартира национална медийна кампания Многообразието е вкусно

Игра с кулинарни награди насърчава хората да приготвят чуждестранни ястия у дома

София, 28 май 2015 г.

Днес, на специално събитие в София, беше отбелязан стартът на националната медийна кампания „Многообразието е вкусно”.

Целта на кампанията е да се противопостави на дискриминацията и ксенофобията по иновативен и позитивен начин. Организатор e сдружение „Мулти култи колектив”.

Екипът на организацията записа личните истории на 30 мигранти и бежанци, както и по няколко автентични рецепти от тяхната страна на произход, и засне готовите ястия. Материалите се публикуват в подсайта на кампанията (multikulti.bg/tasty), в над 10 партньорски медии, а 30 000 картички с рецепти се разпространяват в 12 града. Някои от героите в кампанията участват в специално промоционално видео – https://www.youtube.com/watch?v=sFToYxAfxxU

„Мулти култи колектив” организира игра с кулинарни награди (автентични продукти от целия свят), която насърчава хората да приготвят чуждестранни ястия у дома и да пратят снимка, като най-хубавите снимки ще бъдат публикувани на сайта, в партньорски медии и ще участват в специална изложба през есента в София.

Посланието на кампанията – „Многообразието е вкусно” – отразява идеята, че за приемането на чужденците от българската общественост има нужда от широк разговор за ползите, които те носят на страната ни, който, в конкретния случай, минава през храната.

За Мулти култи колектив
Мулти култи колектив е социално-културна неправителствена организация, която от 2010 г. работи за интеграцията и постигането на равноправие на гражданите на Европейския съюз и на трети страни и бежанци в България. Някои от най-популярните й проекти са Мулти култи карта на София и Мулти култи китчън.
За повече информация: http://multikulti.bg/bg/.

 

За повече информация

Бистра Иванова
Заместник-председател
Сдружение „Мулти култи колектив”
089 823 9850
bistra@multikulti.bg 

 logo_MKC_EEA

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Мулти култи колектив” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.