БИСТРА ИВАНОВА

Председател на Управителния съвет, интеграционен експерт

Бистра Иванова е интеграционен експерт, културен мениджър и социален предприемач. Тя е съ-основател на „Мулти култи колектив“ и председател на управителния съвет от април 2016 г. Бистра има солиден опит в сферата на интеграцията на бежанци и мигранти както на терен, така и на ниво политики като мениджър проекти, изследовател и комуникационен експерт. От 2015 г. Бистра е национален координатор на официалния портал на ЕС за интеграция на мигранти EWSI, а от 2021 г. – член на Управителния съвет на международната мрежа за политики в подкрепа на образованието на ученици мигранти SIRIUS, базирана в Брюксел. В допълнение, от 2018 г. Бистра работи и като оценител на проекти в Министерство на културата на България, както и във Фондация Робърт Бош. 

Бистра завършва бакалавърска степен по Комуникации в Софийски университет (2010 г.) и специализира Миграционни политики (Централен европейски университет, Будапеща, 2015 г.) Изследователски методи (Амстердамски университет, 2016 г.), Европейско миграционно и бежанско право (UBL – Брюкселски свободен университет, 2016 г.) и Културен мениджмънт (Софийски университет, 2017 г.). В момента завършва две магистратури – Финансов мениджмънт и маркетинг (ВУЗФ) и Управление на миграционните процеси (УНСС). 

Бистра е носител на редица отличия като Доброволец на годината (2011 г.), 40 до 40 на Дарик (2014 г.), Global Shaper на Световния икономически форум (2014 г.), финалист е на наградите Жена на годината на Грация (2016 г.) и е включена в книгата „Хората, които променят България“ (2019 г.).

bistra_0.jpg