КАЛОЯН ЙОРДАНОВ

заместник-председател на управителния съвет, адвокат

Калоян Йорданов е член на “Мулти култи колектив” от самото му създаване, член на управителния съвет от декември 2013 г. и негов заместник-председател от 2016 г. 

Привлечен е от мисията на сдружението да повишава обществената информираност за чуждестранните култури и етнически малцинства в България и да подпомага тяхната интеграция.

Калоян е адвокат със значителен професионален опит, член на Софийската адвокатска колегия и мениджър в адвокатско дружество „Делойт Лигъл“ от 2015 г. Между 2008 г. и 2015 г. е адвокат в българския клон на адвокатско дружество „Си Ем Ес Камерън Маккена“, а между 2006 г. и 2018 г. е мениджър на правния отдел на Bulgarian Home Loans. 

Завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“ и магистратура по бизнес администрация в Нов български университет. 

kaloyan.JPG