МИХАИЛ НОВАК

програмист

Програмист в Института за литература при Българска академия на науките. Експерт по дигитализация на обекти на културното наследство, разработка на интернет платформи за дигитални библиотеки, каталози и архиви. Придобива бакалавърска степен по теология в Софийския университет (2004 г.) Владее писмено и говоримо руски и английски.

mihail_novak.jpg