МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД ОТНОСНО ИНТЕГРАЦИЯТА НА ЛИЦАТА, ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА В БЪЛГАРИЯ, ПРЕЗ 2014 Г.

12/23/2014
MONITORING REPORT ON THE INTEGRATION OF PERSONS WITH INTERNATIONAL PROTECTION IN BULGARIA, 2014

От 2013 г. Мулти култи колектив провежда мониторинг на интеграцията на бежанците в България по поръчка на Българския съвет за бежанци и мигранти. Мониторингът е финансиран от Представителството на ВКБООН в България и се изпълнява в партньорство с Държавната агенция за бежанците.

През 2014 г. Национална програма за интеграция нямаше, затова екипът мониторира една „година на нулева интеграция“ и очерта предизвикателствата пред интеграцията на лицата с международна закрила, които трябва да бъдат адресирани от заинтересованите институции на централно и местно ниво през 2015 г., като целта му е да подпомогне пряко процеса на разработване на Плана за интеграция за следващата година.

На 16 декември 2014 г. в Гранд хотел София авторът на доклада Звезда Ванкова го представи на конференцията “Партньорство за интеграция на бежанците в България“, организирана от Представителството на ВКБООН в България и Българския съвет за бежанци и мигранти.

Прочетете Мониторинговия доклад относно интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България, през 2014 г. на Звезда Ванкова.