Нов международен проект за измерване интеграцията на бежанците беше представен в София (Първа национална коалиционна среща по NIEM)

02/02/2017
NIEM First National Coalition Meeting in Bulgaria

Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти представиха новия си проект „Механизъм за оценка на националната интеграция“ (NIEM) в София на 13 декември 2016 г. NIEM е 6-годишен транснационален проект, който има за цел да подготви основните действащи лица в областта на интеграция в 15 страни-членки на ЕС да се справят по-добре с настоящите предизвикателства и да подобрят резултатите от интеграцията на лицата, получили международна закрила. NIEM ще създаде механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.

Повече информация за проекта

Проектът е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз и Фондация Институт Отворено общество в сътрудничество с OSIFE на Фондация Отворено общество.

Tags