ALFIRK

ALFIRK.jpg

ALFIRK

Овластяване на родители мигранти

ALFIRKМрежи за сътрудничество за овластяване на родители мигранти

Проектът има за цел да преодолява бариерите пред по-голямото овластяване на родителите в образователния процес, особено сред родителите мигранти, чрез създаването на мрежи за овластяване на родителите мигранти.

Тези мрежи ще работят  на три нива:
(1) семейно ниво, което отразява способността на родителите да управляват семейни въпроси в социалния контекст,
(2) ниво на системата на услугите, което отразява степента, в която родителите са в състояние ефективно да взаимодействат с училищната система, и
(3) обществено/политическо ниво, което отразява защитата на интересите на родителите за подобряване на услугите за младежите мигранти като цяло.

Мрежите ще преодоляват съществуващите бариери, предоставяйки на родителите структурирани възможности да защитават интересите си в ситуации с множество заинтересовани страни. Подходът на сътрудничество е отразен в името на проекта „ALFIRK“, което означава „ятото“. По-специално тези мрежи ще постигнат по-голямо овластяване на родителите мигранти чрез включването им в процеса на вземане на решения, партниране с голямо разнообразие от заинтересовани страни и подпомагане на локалния и международен обмен на практики.

Период на изпълнение: септември 2015 – септември 2018 г.
Партньори: european forum for migration studies – водещ партньор (Германия), Risbo (Нидерландия), Leeds Beckett University (Великобритания), Migration Policy Group (Белгия), Economic and Social Research Institute (Ирландия), Universitat Autonoma de Barcelona (Испания), и Multi Kulti Collective (България).
Финансиране: Европейска Комисия, Генерална Дирекция „Образование и Култура“, програма Еразъм+

erasmus_logo