СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

hate-speech-1024x447.png

СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА - Връзка с евроскептицизма и ксенофобията

Връзка с евроскептицизма и ксенофобията

Целта на проекта „Активни европейски граждани срещу речта на омразата“ е да повиши осведомеността на новото поколение европейски граждани за влиянието на речта на омразата върху демократичното участие и европейските ценности. Речта на омразата често се използва като инструмент срещу различни уязвими групи, особено към малцинства, мигранти и бежанци. Тя допринася за тяхното отчуждение и изключване, което води до маргинализация. Подобни наративи отслабват демокрацията и засилват позициите на крайнодесни и радикално десни популисти и евроскептици.

Проектът ще се фокусира върху насърчаването на демократични ценности като гражданско участие, мирно съвместно съществуване и многообразие. Особен фокус ще бъде поставен върху участието на нови граждани (мигранти) и други малцинства. Дейностите по проекта ще повишат осведомеността на гражданите за вредното въздействие на речта на омразата, ще популяризират европейските ценности и ще засилят солидарността сред младите хора чрез дебати, работа в мрежа и обучение за правата на човека.

Основните дейности и резултати от проекта са:

  1. Проучване на въздействието на речта на омразата върху евроскептицизма и ксенофобията в ЕС, по-специално в страните партньори по проекти, и препоръки как да се намали;
  2. Международна среща на заинтересовани страни и експерти за обсъждане на добри практики и предизвикателства във всяка страна партньор;
  3. 2 местни събития, фокусирани върху корените и последиците от речта на омразата, нейното въздействие върху евроскептицизма и възприемането на европейските ценности, както и ефективните начини как да се даде възможност на младото поколение да се справи с речта на омразата и да насърчава гражданското участие;
  4. Международна конференция с участието на млади хора, представители на малцинствата, заинтересовани страни, експерти, неправителствени организации и правещите политики за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на допълнителни предизвикателства, които трябва да бъдат решени на равнище ЕС;
  5. Разпространение на целите, дейностите и резултатите на проекта чрез различни комуникационни канали.

Новини по проекта:

Времева рамка: Март 2020 – август 2022 г.
ПартньориLatvian Human Rights Centre (Латвия) – водещ партньор, Participation for All (Латвия), Estonian Human Rights Centre (Естония), Human Rights Monitoring Institute (Литва), Human Rights House Zagreb (Хърватска), Peace Action Training and Research Institute of Romania – PATRIR (Румъния), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

Print

Head image: Rositsa Raleva for Fine Acts