СИРИУС

SIRIUS.png

СИРИУС

Подкрепа в образованието на деца мигранти

СИРИУС събира заедно основните заинтересовани страни в миграцията и образованието в цяла Европа, вкл. вземащите решения, изследователите, практиците и представителите на мигрантските общности (вижте всички партньори). Мисията на СИРИУС е да насърчава и подобрява трансфера на знание между заинтересованите страни, за да подобри образованието на учениците с мигрантски произход.

Мисията на СИРИУС се разгръща в три типа дейности:
(1) Трансфер на знания;
(2) Въздействие върху развитието на политиките и тяхното прилагане;
(3) Насърчаване на взаимодействието на партньори от страните на ЕС и ключови заинтересовани страни, вкл. вземащите решение, изкследователите, практиците, представители на мигрантските общности, НПО, международни организации и др.

СИРИУС се роди в рамките на проекта „SIRIUS: European Policy Network on the Education of Children and Young People with a Migrant Background“, финансиран от Европейската комисия чрез „Lifelong Learning Programme“ в периода 2012-2014 г. Мулти култи колектив стана националният партньор на СИРИУС за България през 2014 г. Оттогава мрежата се развива успешно с помощта на немската фондация Mercator, Фондация Отворено общество и др. Допълнително, партньорите имаха/имат възможност да работят заедно по проекти като:

Поради успешната си съвместна работа и важността на темата в цяла Европа през декември 2016 г. 24 национални членове на СИРИУС и индивиди съосноваха ново НПО, базирано в Брюксел. Мулти култи колектив е един от съоснователите на новото юридическо лице SIRIUS aisbl. 

През юни 2017 г. СИРИУС получи от Европейската комисия подкрепа за 4-годишно основно съ-финансиране (core co-funding) за ключови дейности в страните членки и на европейско ниво. Това е огромно признание за работата на СИРИУС от 2012 г. до днес! Мулти култи колектив е национален партньор в проекта и скоро ще споделим новини за планираните дейности.