ЗВЕЗДА ВАНКОВА

основател и член на управителния съвет, миграционен експерт

Д-р Звезда Ванкова е основател на „Мулти култи колектив“ и първи председател на сдружението (до март 2016 г.). Оттогава тя е член на управителния съвет. Д-р Ванкова е доктор по право от Университета в Маастрихт. Тя публикува докторската си дисертация на тема „Кръговата миграция от Източното партньорство към ЕС – правата на работниците мигранти в България и Полша“.

В момента д-р Звезда Ванкова работи по двугодишен грант по програма Рубикон от Холандския изследователски съвет (NWO) за провеждане на изследване в Юридическия факултет на Университета в Лунд (2019-2021). Темата, върху която работи, е „Бежанците като работници мигранти. Трудовата миграция като алтернатива за защита на бежанците в контекста на ЕС?“. 

Преди да се присъедини към Юридическия факултет на Университета в Лунд, д-р Ванкова е работила в Катедрата по европейско и международно право и Институт за транснационално и европейско трансгранично сътрудничество и мобилност на Университета в Маастрихт. Д-р Ванкова беше централен координатор на научните изследвания в изданието за 2015 г. на Индекса на политиката за интеграция на мигранти (MIPEX) и работеше като политически анализатор в Групата по миграционна политика (Migration Policy Group) в Брюксел. Като изследовател и координатор в Правната програма на Институт „Отворено общество“ – София (2005-2013 г.), Звезда Ванкова беше активен участник в развитието на българската миграционна и интеграционна политика чрез политически и правни анализи, застъпническа дейност и дейности за изграждане на капацитет . Звезда беше избрана от ВКБООН България за мониторинг на Националната програма за интеграция на бежанците в България като независим експерт в периода 2012-2014 г. и изпълняваше ролята на национален координатор за Европейския уебсайт за интеграция (EWSI) за България. Тя също така е публикувала независим доклад за наблюдение Специалните домове за временно настаняване на чужденци на МВР.

zvezda.jpg