Фестивал срещу расизма се проведе в София

10/10/2023
България е част от европейския фестивал #MakeRacismHistory

На 10 октомври 2023 г. Мулти култи се включи в първия пан-европейски фестивал, посветен на борбата с расизма под надслова #ДаНаправимРасизмаИстория. Той се проведе в 12 европейски града в периода 10-17 октомври и София беше един от тях. Събитието беше част от честването на 25-годишнината на Европейската мрежа срещу расизма ENAR – най-голямата и стара европейска организация, в която членуват над 150 НПО от цяла Европа. Мулти култи колектив е член на ENAR от 2023 г. и е единствената българска организация. 

Събитието в София се фокусира върху расизма срещу мигранти и деца от смесени бракове, тъй като у нас тази група често остава встрани от общественото внимание. Срещата имаше за цел да разгледа расизма към тези групи в България през призмата на психологията, правната рамка, политиките и тяхното прилагане, както и през очите на жертвите, като в крайна сметка насърчи диалога между различните заинтересовани страни и ги вдъхнови за позитивни дейности в подкрепа на човешките права. 

Фасилитатор на срещата беше Дениза Георгиева, психолог и докторант в Софийския университет, катедра Африканистика. Събитието посрещна 25 гости от различни сектори – Комисия за защита от дискриминацията, Българска академия на науките, Софийски университет, международни организации, НПО, журналисти, изследователи, мигранти, деца от смесени бракове, активисти. Те бяха от редица държави като България, Португалия, Ямайка, Етиопия, Нигерия, САЩ, Унгария, Словения и др. 

Събитието започна с приветствие от Бистра Иванова от Мулти култи колектив и Пиа Шлогар от ENAR, в която дадоха национален и европейски контекст на събитието. 

Програмата започна с кратка лекция на тема стереотипи, предразсъдъци, расизъм и дискриминация от Дениза Георгиева от Софийския университет, в която тя акцентира върху основни моменти от човешката психология и предложи начини как да бъдем самоосъзнати при формиране на нагласите си. След това заедно гледахме видео с класическия социален експеримент на Джейн Елиът за сините и кафявите очи и връзка с дискриминацията – https://www.youtube.com/watch?v=dLAi78hluFc

Бистра Иванова, Мулти култи колектив представи основните констатации от доклада на европейския проект PRESERVERE за прилагането на европейската правна рамка срещу расизма в България, като посочи основните достижения и проблеми на страната, както и отправи препоръки към заинтересованите страни и анонсира предстоящите национални обучения по проекта. 

Последва сесия за разказване на лични истории с двама гости, които са били жертва на расизъм – артистката Бистра-Иджома Окереке и журналиста Виктор Кадири, който се включи от Лондон – и двамата български граждани и деца на родители от България и Нигерия. Те споделиха своя опит с расизма, израствайки съответно в София и Пловдив, както и своите джендър перспективи. 

Събитието завърши с дискусия с участниците с фокус какво би могъл да направи всеки един от нас в лично или професионално качество за борбата срещу расизма. 

Накрая всички се насладихме на коктейл с мулти култи хапки от Франция, Афганистан, Сирия и Ирак. 

Събитието се проведе с подкрепата на Европейската мрежа срещу расизма ENAR

Фото: Панайот и Бистра