Форум театър

Forum_Theatre.png

Форум театър

На интеграцията на бежанци

Вдъхновени от Театъра на потиснатите, през 2012 г. работихме с жени бежанки, за да стимулираме тяхното критичното мислене и диалога. Тази форма на театъра се използва в цял свят за социална и политическа активност, преодоляване на конфликти, изграждане на общност, терапия. Основната идея е да се анализира, а не да се дават отговори, да се „действа“ (да се предприемат на действия), а не само да се говори. С Театър на потиснатите жените могат и често откриват решения, които им дават сила да се справят със собствените си борби. Ние използваме театъра като лаборатория, която да проучи алтернативи на социалните структури на половите и други дисбаланси на силите, като в същото време се забавляваме, докато го правим! Участниците получават задълбочено, персонализирано наставничество и практическо обучение по театър.