РАЗКАЗВАЧЕСТВО

Storytelling.jpg

РАЗКАЗВАЧЕСТВО

Разказвачество за социална промяна

През 2017 г. Мулти култи колектив стана партньор на международната НПО Federation for European Storytelling (FEST), европейска мрежа на организации, активни в сферата на разказвачеството.

Мрежата FEST получи финансиране за мрежи от програма Creative Europe на Европейската комисия, за да създаде серия разказвачески дейности в Европа. Основната цел на проекта е да повиши броя и качеството на разказваческите събития и дейности в Европа, да повиши професионалните компетенции на актьорите и заинтересованите страни, да разшири сферата на приложение на разказвачеството и да създаде европейска структура за споделяне и сътрудничество.

2019:

cover

За работилницата през 2019 г. Мулти култи колектив и Storytelling.bg избраха темата Solution Oriented Storytelling и на 13-14 април 2019 организирахме международна работилница в Мулти култи центъра. Програмата може да видите тук, както и няколко снимки.

2018:

facebook cover 1_2

На 19-20 май 2018 г. Мулти култи колектив, заедно с местния си асоцииран партньор Storytelling.bg и любезната подкрепа на Гьоте институт България, организира 2-дневна международна работилница в София на тема Разказвачество за социална промяна, за да повиши на капацитета на правещите промяна в България.
Виже снимки тук.

Времева рамка: Юни 2017 – май 2019 г.
Партньори:  Storytelling.bg  е местен асоцииран партньор
Финансиране: Европейската комисия, Програма Creative EuropeFederation for European Storytelling (FEST)

LogosBeneficairesCreativeEuropeRIGHT_ENFEST_logo