Многообразието е вкусно е добра практика в доклад на ЕС

Capture

Медийната кампания Многообразието е вкусно беше включена в доклада Как културата и изкуствата могат да насърчават междукултурния диалог в контекста на миграционната и бежанската криза на работна група от експерти от държави -членки на ЕС по междукултурния диалог. 

Съгласно Работния план на ЕС за културата за периода 2015 - 2018 г., министрите на културата на ЕС се съгласиха да създадат работна група от експерти от държави - членки със следното задание:

Мандат: В контекста на миграционната и бежанската криза да се проучат начините, чрез които културата и изкуствата могат да помогнат за сближаването на хората и народите, за увеличаване на тяхното участие в културния и обществения живот и за насърчаване на междукултурния диалог и културното многообразие. Ще бъдат установени връзки с други мрежи на ниво ЕС за интеграция и бази данни.

Инструменти и методи на работа: Експертите ще прегледат политиките и съществува- щите добри практики в областта на междукултурния диалог със специален акцент върху интеграцията на мигрантите и бежанците в обществата чрез изкуствата и културата.

В доклада са представени само две добри практики от България и кампанията Многообразието е вкусно е една от тях. 

Capture2

Целия доклад вижте тук (на английски език).

Facebook
Twitter
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://multikulti.bg

EEA GRANTS

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП в рамките на проект "Национална медийна кампания: Кухня срещу ксенофобия". Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение "Мулти култи колектив" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.