Бъди промяната: участвай в работилница в София и създай малка инициатива в своя град в подкрепа на толерантността между българи и чужденци

11/10/2017
2174.jpg

Фото: Николай Николов за Фестивал на солидарността 2017

Европейският проект „Овластяване на общностите в Европа“ работи за преодоляване на стереотипите и изграждане на позитивни образи на мигрантите и бежанците. Водещ партньор на проекта е Британски съвет – Великобритания, а национален партньор в България е Мулти култи колектив. Повече информация има тук.

В рамките на проекта Мулти култи колектив кани млади активни хора за:

 • участие в работилница „Бъди промяната” в София на 2-4 февруари и 9-11 февруари 2018 г. (започване в петък на обяд и приключване в неделя на обяд);
 • организиране и провеждане на малка местна инициатива в подкрепа на толерантността между българи и чужденци (дискусия, изложба, прожекция, фестивал, фото проект, кампания в социалните мрежи или друго в зависимост от твоите идеи) в периода февруари – май 2018 г.

Мога ли да участвам?

Ако:

 • си на възраст между 18 и 30 г.;
 • искаш да бъдеш промяната и да бъдеш част от решенията;
 • си инициативен и работиш с млади хора;
 • си ангажиран в местната общност;
 • имаш позиция и си отворен за диалог, си добре дошъл да подадеш документи за участие.

Защо да участвам?

Ще имаш възможност да:

 • участваш във вдъхновяваща работилница в София на 2-4 февруари и 9-11 февруари 2018 г. (започване в петък на обяд и приключване в неделя на обяд), водена от опитни фасилитатори;
 • се запознаеш със съмишленици от цяла България;
 • станеш част от глобална мрежа от креативни млади хора;
 • разбереш как да промениш света и своята общност;
 • споделиш опита си по време на международна конференция в София на 9-11 май 2018 г.

Какво предлага Мулти култи колектив?

 • Покриване на разходи за път, нощувка, обяд и кафе паузи по време на работилницата в София;
 • Подкрепа при разработване на идеите за местната инициатива, вкл. менторство, контакти с подходящи партньори, подкрепа при фондонабиране от страна на участнциите и др.

Как да кандидатствам?

Изпрати следния формуляр на info@multikulti.bg до 20 декември 2017 г., в който ни разкажеш какво за теб е „промяна“, как работиш за нея, както и защо искаш да участваш в проекта.

Времева рамка:

 • Краен срок за подаване на документи за участие: 20 декември 2017 г.
 • Обявяване на одобрените участници: 2 януари 2018 г.
 • Провеждане на работилница „Бъди промяната” в София: 2-4 февруари и 9-11 февруари 2018 г.
 • Организиране на малки местни инициативи в периода февруари – май 2018 г.
 • Възможност за участие в международна конференция в София на 9-11 май 2018 г.

Документи:

Адрес за запитвания: info@multikulti.bg

–-

Мулти култи колектив (МКК) работи за общностно развитие, гражданско участие, солидарност, интеграция на мигранти и бежанци и човешки права от 2011 г. Организацията работи както на терен, така и на ниво политики. Развива и собствено социално предприемачество. МКК е базиран в София, но през 2015 г. се разраства като социален франчайз в 6-те най-големи български града. МКК има богат опит в разработването и провеждането на медийни кампании, повишаване на информираността, използването на изкуства и култура за социална промяна, провеждане на обучения, проучвания, мониторинг, анализи на политики, застъпничество, работейки в сътрудничество с правещите политики, НПО, изследователи, младежи, мигранти, бежанци. Редица проекти на МКК са награждавани и отличавани като социални иновации и добри практики на национално и европейко ниво.

Повече информация има тук: http://multikulti.bg/bg/

–-

Проектът Овластяване на общностите в Европа се съфинансира от ЕС. Тази публикация отразява само вижданията на Сдружение „Мулти култи колектив“ и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за съдържанието й.