УЧЕНИЦИ БЕЖАНЦИ И БЪЛГАРИ ПОСЕЩАВАТ ИЗЛОЖБА ЗА ОТКРИТИЯ

03/01/2018
DSC0763.jpg

На 1 март 2018 г. Мулти култи организира посещение на изложба „Германия – страна на откриватели“. 16 деца бежанци от Сирия, Ирак, Афганистан и местни българчета и роми от 66-то СОУ Филип Станиславов посетиха изложбата, организирана от Гьоте институт България. Изложбата тематизира световнозначими германски открития в природо-научните дисциплини в областите информатика, енергия, мобилност, комуникация, медицина, оптика и материали. Към всяка област има пет или шест експоната, които са обяснени и онагледени чрез снимки и текстове. Интерактивни елементи ни канят за активно участие. Филми и станции за слушане допълват експозицията. Фокусът е насочен както към исторически открития, така и към определящи бъдещето иновации. Домакините от Гьоте посрещат ученически групи и ги развеждат с интересна викторина и рали на български и немски.

_DSC0758 _DSC0745 _DSC0753

За още снимки вижте тук.

От 2016 г. Мулти култи колектив развива културно-образователна програма за деца българчета и чужденци от всички мигрантски общности (вкл. бежанци). Децата и младежите на възраст между 6 и 18 г. имат възможност да се запознаят в сигурна неформална среда, да подобрят своите знания и умения, докато се забавляват и създават приятелства и общи спомени заедно. Целта е преодоляване на социалните бариери, подпомагане двустранния процес на интеграция и изграждане на здрави мостове между децата, за да живеят заедно в една общност, свободна от предразсъдъци, дискриминация и ксенофобия. Децата обикновено са първите в семейството, които научават езика на приемащото общество и служат като медиатори на своите родители.

През 2018 г. Програмата се развива с финансовата подкрепа на 1000 km Balkan Charity Challenge чрез Платформата и частни дарители.

Фото: Панайот Чафкаров