Овластяване на общности

Empowering_Communities.jpg

Овластяване на общности

Против стигматизацията на мигранти

Проектът Овластяване на общностите в Европа се роди при идентифицирането на заплаха от растяща ксенофобия, нетолерантност и дискриминация в Европа. Целта на проекта е да деконструира процеса на стигматизация на мигрантите, като подпомогне общностите да преодолеят стереотипите и да развият алтернативен наратив за по-точно приемане на мигрантите и бежанците в страните от Централна и Източна Европа. Партньорите са от 7 държави, които подпомагат интеграцията на мигранти, развитието на общности и насърчаването на развитието на политики в сферата на миграцията, основано на факти.

Проектни дейности:

(1) Национално проучване Дай ми глас ще оцени как речта на омразата и пропагандата се развиват на благодатната почва на икономическа нестабилност и страх за сигурността в избраните държави и как те допринасят за радикализирането както на приемащото общество, така и на новодошлите мигрантски общности.

(2) След това лидери на общностите ще бъдат поканени да участват в тренинга Бъди промяната в Хърватска, който ще бъде адаптиран спрямо техните нужди и ще им даде умения да провеждат местни работилници за общностно развитие Аз-Ти-Ние, които ще насърчат ученето чрез социални действия и ще промотират гражданското участие и солидарността.

(3) По време на местните работилници Аз-Ти-Ние участниците ще развият социални действия на доброволчески принцип, както и ще бъдат насърчени да работят (и) през социалните медии, за да създадат алтернативен наратив за приемането на мигранти.

Бъди Промяната и Аз-Ти-Ние се базират на методологията Active Citizens, разработен от Британски съвет и тествана глобално и в ЕС със 100 % успеваемост да провокира социални действия. Методологията се фокусира върху интеркултурния диалог и насърчава вътрешно- и външнообщностно разбиране и ще бъде специално адаптирана за целите на проекта, като също така ще адресира резултатите от проучването Дай ми глас. Първата работилница Аз-Ти-Ние е посветена изцяло на разбирането на културните корени на участниците и изграждането на самочувствието, необходимо за втората работилница, която е посветена на диалога с другите култури и кулминира в третата работилница за дизайн и създаване на общи социални действия отвъд различията и разделенията с цел общото благо на цялото общество.

(4) Накрая в София ще бъде организирана Заключителна/начална конференция, която ще заздрави основите на продължаващия интеркултурен диалог и постоянното увеличаване на взаимното разбиране.

Наследството на проекта е международна, паневропейска мрежа от млади активисти, лидери на организации, общности, общини с амбицията активно да се противопоставят на стигматизацията на мигрантите и да създават алтернативен наратив, който подпомага интеркултурния диалог и взаимното разбиране.

Официален сайт на проекта

Новини и продукти:

Времева рамка: Януари 2017 – юни 2018 г.
Партньори: British Council – водещ партньор (Великобритания), Romanian National Council for Refugees (Румъния), Menedek (Унгария), Institute of Public Affairs (Полша), Centre for Peace Studies (Хърватска), People in Need (Чехия), Milan Simecka Foundation (Словакия), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

Print