Децата бежанци в училище 2

Refugee_Education_2.jpg

Децата бежанци в училище 2

Обмен на знание и добри практики

Обмен на знание и добри практики за подпомагане на образованието на младежите бежанци и търсещи закрила (RefuEdu)

Проектът на мрежата СИРИУС Обмен на знание и добри практики за подпомагане на образованието на младежите бежанци и търсещи закрила (RefuEdu) е партньорство между 8 държави и адресира неравния достъп до висококачествено образование на младежите бежанци и търсещи закрила в Европейския съюз. Рязкото увеличение на броя търсещи закрила в последните години кара страните членки да търсят начини за ефективна интеграция на новопристигналите в обществото. Проучванията показват, че образованието е една от най-важните пътеки за структурна интеграция на децата бежанци и търсещи закрила, защото те имат специфични социални и емоционални потребности, които качественото образование може да задоволи. Въпреки тази нужда, в цяла Европа има недостатъчно разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват децата, както и недостатъчен международен трансфер на знания и добри практики. Проектът ще допринесе за подобряването на ситуацията в страните партньори.

Този проект се базира на проекта Многонационално партньорство за подобряване на образованието на децата бежанци и търсещи закрила в Европа (PERAE), който анализира предизвикателствата, които младежите бежанци и търсещи закрила срещат по отношение на достъпа и успеха в училище от емпирична гледна точка. Резултатите, които ще се публикуват като национални доклади и транснационален сравнителен доклад, ще информират проекта RefuEdu и ще допринесат за инициативата за международно споделяне на опит и добри практики и развитието на политиките и практиката в страните членки.

Това ще се случи чрез:

  • 3 международни обучителни събития в Германия, Холандия и България, където заинтересованите страни ще имат възможност да учат и споделят знание и добри практики в сферата на образованието на бежанци;
  • Наръчник за политики и практики за образованието на младежите бежанци и мигранти с индикатори, които ще проследят прилагането на препоръките;
  • Международна конференция в Брюксел за представяне на резултатите от проекта.

Времева рамка: Септември 2016 – април 2018 г.
Партньори: Fryshuset – водещ партньор, (Швеция), european forum for migration studies (Германия), Centre for Migration and Intercultural Studies at the University of Antwerp (Белгия), Leeds Beckett University (Великобритания), Verikom (Германия), Risbo at Erasmus University Rotterdam (Холандия), University of Western Macedonia (Гърция), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейска комисия, Генерална дирекция „Образование и култура“, Програма Еразъм+

erasmus_logo