РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

Welcome_to_the_Team-1024x572.png

РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ Проучване в 4 страни

Проучване в 4 страни

Изследователският проект Перспектива на работниците мигранти: Какво подпомага интеграцията на работниците мигранти в Унгария, Полша, Румъния и България? има за цел да разбере повече за политиките по заетостта и интеграцията на мигрантите в четири страни от Централна и Източна Европа, както и да идентифицира ефективни политики, които насърчават мигрантите да останат в тези страни (а не да отиват в Западна Европа).

Проектът постига целите си чрез изучаване на възможни входни точки за легална имиграция с особен акцент върху перспективата на мигрантите – мотиви за имиграция, условия на труд, връзка с новата държава и общността и др. Проучването цели да предостави релевантна информация и препоръки за политики: избраните страни са изправени пред сериозен недостиг на пазар на труда, докато техните правителства предлагат по-скоро репресивна позиция по отношение на имиграцията. Какви биха могли да бъдат тези имиграционни политики, които се справят с нарастващото търсене на работна ръка, като в същото време зачитат чувствителността на проблема?

Резултатите ще бъдат представени в доклад за всяка страна и заключително проучване, а препоръки за политики ще бъдат подготвени както на национално, така и на европейско ниво.

Вижте доклада за България тук (на български и английски език).

Времева рамка: Февруари 2019 – февруари 2020 г.
Партньори: Menedek (Унгария) – водещ партньор, University of Warsaw (Полша), Romanian Institute for Research on National Minorities (Румъния), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Friedrich-Ebert-Stiftung Будапеща

Logo_Friedrich_Ebert_Stiftung.svg